Santa Clara events

August

Santa Clara, CA POUND Pro Training
Fitness

Santa Clara, CA POUND Pro Training

Saturday 9:00am (18 August)
BMI Fitness, Santa Clara

Vivah 2018 Bridal Expo : Bay Area

Vivah 2018 Bridal Expo : Bay Area

Sunday 11:00am (19 August)
Santa Clara Convention Center, Santa Clara

September

49ers vs Raiders Weekend Road Trip

49ers vs Raiders Weekend Road Trip

Sunday 8:00am (09 September)
Levi's Stadium, Santa Clara

Battle of The Bay Road Trip

Battle of The Bay Road Trip

Sunday 1:25pm (09 September)
Levi's Stadium, Santa Clara

Beyoncé & Jay-Z | San Jose

Beyoncé & Jay-Z | San Jose

Saturday 6:00pm (29 September)
Santa Clara, CA, United States, Santa Clara

JAY-Z and BEYONCÉ - OTR II
Music

JAY-Z and BEYONCÉ - OTR II

Saturday 7:30pm (29 September)
Levi's Stadium, Santa Clara

October

Santa Clara University Grand Reunion 2018

Santa Clara University Grand Reunion 2018

Thursday 2:00pm (11 October)
Santa Clara University Alumni Association, Santa Clara